prow 2014 20 projekt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczyna konsultacje publiczne drugiego projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w którym uwzględniono część uwag zgłoszonych w trakcie dotychczasowych konsultacji oraz w ramach ex-ante.

Więcej…