A+ R A-

prow 2014 20

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

Więcej…  

– Moim celem, celem resortu rolnictwa i całego rządu jest sukcesywne zwiększanie dochodów rolników oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców wsi – powiedział 22 stycznia podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki, podsumowując minioną perspektywę budżetową i informując o najważniejszych założeniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

– W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował dzisiaj, że najprawdopodobniej w ten piątek (12 grudnia) Polska będzie jednym z trzech pierwszych państw, które uzyskają akceptację PROW na lata 2014-2020. Szanse na to określił jako 99%. Dodał, że „taką informację otrzymałem podczas rozmowy telefonicznej z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa Phil'em Hoganem”.

Więcej…  

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw winiarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18 listopada 2014 r. resort rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z zapisami projektu PROW 2014-2020 wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw winiarskich, będzie możliwe w ramach kilku instrumentów.

Więcej…  

Copa-Cogeca wezwała w tym tygodniu Komisję Europejską do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.

Więcej…  

W ostatni wtorek - 22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Więcej…  

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 20 maja br. w Sejmie, założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawionego do akceptacji UE.

Więcej…  

W dniu wczorajszym, podczas konferencji prasowej w Sejmie RP, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej…  

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.