A+ R A-

prow 2014 20

W ostatni wtorek - 22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Więcej…  

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 20 maja br. w Sejmie, założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawionego do akceptacji UE.

Więcej…  

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. A to oznacza, że siejąc w tym roku oziminy muszą dopilnować, aby te zasady zostały zachowane.

Więcej…  

W dniu wczorajszym, podczas konferencji prasowej w Sejmie RP, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w ostatni czwartek z przedstawicielami organizacji rolniczych, będących członkami COPA-COGECA i CEJA. Rozmowy poświęcone były wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów – twierdzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…  

Przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawodzi nadzieje na skuteczną ochronę przyrody krajobrazu rolnego – uważa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Więcej…  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znalazła się w nim część uwag przekazanych w trakcie społecznych konsultacji I projektu tego Programu.

Więcej…  

Budżet na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 to wielkie osiągnięcie wypracowane wielkim wysiłkiem – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej zorganizowanej w gmachu resortu 13 stycznia 2014 r.

Więcej…  

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.