A+ R A-

prow 2014 20

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw winiarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18 listopada 2014 r. resort rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z zapisami projektu PROW 2014-2020 wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw winiarskich, będzie możliwe w ramach kilku instrumentów.

Więcej…  

Copa-Cogeca wezwała w tym tygodniu Komisję Europejską do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.

Więcej…  

W ostatni wtorek - 22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Więcej…  

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 20 maja br. w Sejmie, założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawionego do akceptacji UE.

Więcej…  

W dniu wczorajszym, podczas konferencji prasowej w Sejmie RP, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej…  

Od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania dopłat bezpośrednich. Jedną z nich jest wprowadzenie obowiązku dywersyfikacji upraw. Dotyczy on tylko tych rolników, którzy posiadają grunty orne o powierzchni powyżej 10 ha, czyli ok. 17% gospodarzy. Rolnicy ci, aby otrzymać dopłaty bezpośrednie za 2015 rok w pełnej, należnej im wysokości, muszą bezwzględnie przestrzegać obowiązku dywersyfikacji upraw. A to oznacza, że siejąc w tym roku oziminy muszą dopilnować, aby te zasady zostały zachowane.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w ostatni czwartek z przedstawicielami organizacji rolniczych, będących członkami COPA-COGECA i CEJA. Rozmowy poświęcone były wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów – twierdzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…  

Przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawodzi nadzieje na skuteczną ochronę przyrody krajobrazu rolnego – uważa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Więcej…  

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.