A+ R A-

prow 2014 20

W ostatni wtorek - 22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Więcej…  

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek 20 maja br. w Sejmie, założenia projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przedstawionego do akceptacji UE.

Więcej…  

W dniu wczorajszym, podczas konferencji prasowej w Sejmie RP, minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki zaprezentował główne założenia nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Więcej…  

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w ostatni czwartek z przedstawicielami organizacji rolniczych, będących członkami COPA-COGECA i CEJA. Rozmowy poświęcone były wypracowaniu wspólnych rozwiązań dla nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Budżet na realizację Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 dla Polski jest wielkim osiągnięciem naszych negocjatorów – twierdzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…  

Przedstawiony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zawodzi nadzieje na skuteczną ochronę przyrody krajobrazu rolnego – uważa Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP).

Więcej…  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało II projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Znalazła się w nim część uwag przekazanych w trakcie społecznych konsultacji I projektu tego Programu.

Więcej…  

Budżet na realizację w Polsce Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 to wielkie osiągnięcie wypracowane wielkim wysiłkiem – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba podczas konferencji prasowej zorganizowanej w gmachu resortu 13 stycznia 2014 r.

Więcej…  

W ostatnią sobotę minister Stanisław Kalemba wziął udział w konferencji "Propozycje PROW 2014-2020 dotyczące małych gospodarstw rolnych". Wydarzenie współorganizowane przez Małopolską Izbę Rolniczą oraz Sejmik Województwa Małopolskiego odbyło się w Racławicach, w dniach 28-30 listopada.

Więcej…  

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.