A+ R A-

prow 2014 20

– Nabór wniosków na działania w ramach nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 powinien się rozpocząć na przełomie II i III kwartału bieżącego roku – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji prasowej zorganizowanej w zeszłym tygodniu w dniu otwarcia targów Agrotech w Kielcach.

Więcej…  

We wtorek 24 marca br. w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi odbyło się kolejne szkolenie, podczas którego zaprezentowano nowe zasady płatności bezpośrednich oraz szczegóły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji. Żeby mogła z niej skorzystać jak największa rzesza rolników, ARiMR podpisała porozumienie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, które umożliwia wypełnianie e-wniosków przez uprawnionych doradców.

Więcej…  

– Moim celem, celem resortu rolnictwa i całego rządu jest sukcesywne zwiększanie dochodów rolników oraz poprawa jakości życia wszystkich mieszkańców wsi – powiedział 22 stycznia podczas konferencji prasowej minister rolnictwa Marek Sawicki, podsumowując minioną perspektywę budżetową i informując o najważniejszych założeniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

– W mojej ocenie jest to jeden z ważniejszych dni na najbliższe sześć lat dla polskiego rolnictwa, dla realizacji Wspólnej Polityki Rolnej w naszym kraju – powiedział minister rozpoczynając konferencję poświęconą ostatecznemu kształtowi nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej…  

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował dzisiaj, że najprawdopodobniej w ten piątek (12 grudnia) Polska będzie jednym z trzech pierwszych państw, które uzyskają akceptację PROW na lata 2014-2020. Szanse na to określił jako 99%. Dodał, że „taką informację otrzymałem podczas rozmowy telefonicznej z komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa Phil'em Hoganem”.

Więcej…  

W odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych, dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw winiarskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w dniu 18 listopada 2014 r. resort rolnictwa odpowiedział, że zgodnie z zapisami projektu PROW 2014-2020 wsparcie gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw winiarskich, będzie możliwe w ramach kilku instrumentów.

Więcej…  

Copa-Cogeca wezwała w tym tygodniu Komisję Europejską do zatwierdzenia do końca roku jak największej liczby programów rozwoju obszarów wiejskich na okres 2014-20. W przeciwnym wypadku pojawi się ryzyko opóźnienia procesu do maja 2015 r., co może wywrzeć negatywny wpływ na działalność europejskich rolników, właścicieli lasów i spółdzielni rolniczych.

Więcej…  

W ostatni wtorek - 22 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, na którym dyskutowano na temat stanu prac nad realizacją PROW 2014-2020.

Więcej…  

Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa z Polską. To najważniejszy dokument precyzujący cele, na które w latach 2014-2020 skierowane zostaną w naszym kraju fundusze unijne w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Polska jest jednym z pierwszych państw Unii Europejskiej, które zakończyły negocjacje tego strategicznego dokumentu.

Więcej…  

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.