PROW 2014-2020: obliczanie wielkości ekonomicznej gospodarstwa

środa, 06 listopada 2013 18:04

W niektórych działaniach PROW 2014-2020, np.: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Premie dla młodych rolników” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” pomoc będzie kierowana do gospodarstw o określonej wielkości ekonomicznej.


Zakłada się, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby PROW 2014-2020 będzie wyliczana przy zastosowaniu nowego parametru jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output - SO).

Standardowa Produkcja to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Określenie wielkości ekonomicznej gospodarstwa wykonuje się na podstawie danych dotyczących rozmiaru działalności rolniczej, struktury upraw, stanu pogłowia zwierząt oraz opracowanych współczynników, które odnoszą się do poszczególnych działalności lub do grup działalności rolniczych (współczynniki SO). Współczynniki SO wyrażane są w jednostce pieniężnej.

Przy obliczaniu współczynników SO uwzględniane są wartości produkcji produktów głównych takich jak mięso, mleko i jaja oraz produktów ubocznych takich jak cielęta, wełna czy pierze. Współczynnik wyznaczany jest na poziomie regionalnym. W Polsce wyznaczono 4 następujące regiony, z których każdy obejmuje 4 województwa:
• Małopolska i Pogórze (województwa: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie),
• Mazowsze i Podlasie (województwa: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie),
• Pomorze i Mazury (województwa: lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),
• Wielkopolska i Śląsk (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, opolskie, wielkopolskie).

Współczynniki SO obliczane są przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej (IERiGŻ).

Źródło: KSOW