Nowe świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników

poniedziałek, 04 stycznia 2016 11:13

Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński, przysługujący dotychczas w Kasie jako jednorazowe świadczenie z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego, będzie okresowym świadczeniem z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników.

 

Szczegółowe zasady ustalania w Kasie prawa do zasiłku macierzyńskiego po zmianie przepisów w ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzonych ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015 poz. 1217).

KRUS


Powiązane artykuły: