A+ R A-

Dotacje na hodowlę ślimaków

Fot: sxc.huCzy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na operacje związane z chowem lub hodowlą ślimaków w ramach PO RYBY 2007-2013 ?

 

 

 

 

 

 

MRiRW uprzejmie informuje, iż w ramach PO RYBY 2007-2013 ślimaki nie mogą zostać zakwalifikowane jako organizmy wodne, o których mowa w art. 3 pkt. d, Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie, z którym „akwakultura: (to) hodowla lub chów organizmów wodnych, przy pomocy technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji tych organizmów powyżej naturalnej zdolności środowiska (…)”. W związku z powyższym operacje w zakresie chowu lub hodowli ślimaków nie kwalifikują się do wsparcia z PO RYBY 2007-2013.

Ministerstwo Rolnictwa

Prawo rolne

Ile wynosi?

Zobacz film
Analizy (5 filmów)
Zobacz film
Zobacz film
Biznes na wsi (7 filmów)
Zobacz film
Prezentacje firm (7 filmów)
Zobacz film
PROW (6 filmów)

.