Dotacje na hodowlę ślimaków

sobota, 11 czerwca 2011 13:36

Fot: sxc.huCzy możliwe jest uzyskanie dofinansowania na operacje związane z chowem lub hodowlą ślimaków w ramach PO RYBY 2007-2013 ?

 

 

 

 

 

 

MRiRW uprzejmie informuje, iż w ramach PO RYBY 2007-2013 ślimaki nie mogą zostać zakwalifikowane jako organizmy wodne, o których mowa w art. 3 pkt. d, Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego zgodnie, z którym „akwakultura: (to) hodowla lub chów organizmów wodnych, przy pomocy technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji tych organizmów powyżej naturalnej zdolności środowiska (…)”. W związku z powyższym operacje w zakresie chowu lub hodowli ślimaków nie kwalifikują się do wsparcia z PO RYBY 2007-2013.

Ministerstwo Rolnictwa